• technologia | programowanie

    Sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe i uczenie głębokie dla laików!

    Pojęcie sztucznej inteligencji ma więcej lat niż ja i prawdopodobnie więcej niż Ty (tak mogę sądzić patrząc na statystyczny wiek odbiorców mojego bloga). Pierwszy raz pojęcia sztucznej inteligencji użyto na konferencji New Hampshire w 1956 roku. Definicja sztucznej inteligencji brzmiała: system, który świadomie postrzega otoczenie i reaguje na nie tak, aby zmaksymalizować swoje szanse powodzenia. Stwierdzenie to zdefiniowało co to jest sztuczna inteligencja i wyznaczyło kierunek rozwoju SI na lata. Co to jest sztuczna inteligencja? Wiesz jak działa program komputerowy? W jego najbardziej podstawowej wersji składa się z pętli i instrukcji warunkowych. Nas interesują te warunki. Programiści mówią o nich “ify” (dlatego, bo w większości języków używa się słowa “if”…

Skip to content